ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 17,886,306 تومان

گردنبند طلای زرد 15.310 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 19,216,697  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 17,886,306  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
گردنبند طلای زرد 15.310 گرم
18
15.31 گرم
17,886,306 تومان
جمع کل فاکتور
17,886,306 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.31 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 965,500 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,609,768 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.31 گرم
 • قيمت طلاي خام 14,781,805 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 965,500 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,609,768 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران965,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
965,500 T 1,799 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها