ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,011,807 تومان

گردنبند طلای زرد 13.480 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,533,350  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,011,807  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
گردنبند طلای زرد 13.480 گرم
18
13.48 گرم
7,011,807 تومان
جمع کل فاکتور
7,011,807 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 631,063 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,794,648 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 631,063 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها