ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,133,848 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 18.710 گرم

کد As1105

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,818,892  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,133,848  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 18.710 گرم
18
18.71 گرم
9,133,848 تومان
جمع کل فاکتور
9,133,848 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.71 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 822,046 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.71 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,611,228 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 822,046 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان