ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,990,865 تومان

نیم ست طلای سفید(بدون زنجیر) 17.550 گرم

کد As1106

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,665,185  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,990,865  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید(بدون زنجیر) 17.550 گرم
18
17.55 گرم
8,990,865 تومان
جمع کل فاکتور
8,990,865 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 17.55 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 809,178 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 17.55 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,492,095 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 809,178 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان