ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,626,534 تومان

نیم ست طلای سفید 7.170 گرم

کدSN0283  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,900,812  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,626,534  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید 7.170 گرم
18
7.17 گرم
3,626,534 تومان
جمع کل فاکتور
3,626,534 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.17 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,388 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.17 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,047,393 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,388 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان