ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,222,937 تومان

نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 4.930 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,423,001  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,222,937  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 4.930 گرم
18
4.93 گرم
2,222,937 تومان
جمع کل فاکتور
2,222,937 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.93 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 200,064 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.93 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,104,617 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 200,064 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,319 $
قیمت هر انس طلا در جهان