ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,868,184 تومان

نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 2.480 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,036,321  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,868,184  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 2.480 گرم
18
2.48 گرم
1,868,184 تومان
جمع کل فاکتور
1,868,184 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 729,300 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 168,137 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,808,664 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 729,300 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 168,137 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران729,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
729,300 T 1,735 $
قیمت هر انس طلا در جهان