ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,091,200 تومان

نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 2.480 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,189,408  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,091,200  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید (بدون زنجیر) 2.480 گرم
18
2.48 گرم
1,091,200 تومان
جمع کل فاکتور
1,091,200 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 416,000 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 98,208 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,031,680 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 416,000 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 98,208 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران416,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
416,000 T 1,500 $
قیمت هر انس طلا در جهان