ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,347,314 تومان

نیم ست طلای زرد 7.950 گرم

اجرت هر گرم 29000 تومان  

کد HS0136 

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,466,322  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,347,314  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 13,473 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 7.950 گرم
18
7.95 گرم
1,322,314 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
25,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,347,314 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.95 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 122,208 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 120,210 تومان
 • مالیات  % 119,008 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.95 گرم
 • قيمت طلاي خام 971,554 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 122,208 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 120,210 تومان
 • مالیات  % 119,008 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...25,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
25,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران122,208 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
122,208 T 1,288 $
قیمت هر انس طلا در جهان