ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,178,501 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 20.020 گرم

اجرت هر گرم 28000 تومان
کد NHS077

زنجیر شامل این محصول نمی باشد و بنا به درخواست مشتری به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

 
قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,464,566  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,178,501  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 31,785 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 20.020 گرم
18
20.02 گرم
3,178,501 تومان
جمع کل فاکتور
3,178,501 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.02 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 28,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 288,955 تومان
 • مالیات  % 286,065 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.02 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,328,987 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 28,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 288,955 تومان
 • مالیات  % 286,065 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران116,333 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
116,333 T 1,258 $
قیمت هر انس طلا در جهان