ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,753,348 تومان

نیم ست طلای زرد 13.950 گرم

کدSN0299 

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,264,110  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,753,348  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 13.950 گرم
18
13.95 گرم
6,753,348 تومان
جمع کل فاکتور
6,753,348 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.95 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 607,801 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.95 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,674,860 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 607,801 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان