ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,190,705 تومان

نیم ست طلای زرد 12.720 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,692,390  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,190,705  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 12.720 گرم
18
12.72 گرم
7,190,705 تومان
جمع کل فاکتور
7,190,705 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.72 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 29 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 647,163 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.72 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,573,904 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 29 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 647,163 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان