ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,531,418 تومان

نیم ست طلای زرد و سفید(بدون زنجیر) 6.660 گرم

کدSN0273  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,794,088  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,531,418  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و سفید(بدون زنجیر) 6.660 گرم
18
6.66 گرم
3,531,418 تومان
جمع کل فاکتور
3,531,418 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.66 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 317,828 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.66 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,918,412 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 317,828 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان