ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,419,837 تومان

نیم ست طلای زرد و سفید(بدون زنجیر) 13.490 گرم

کدSN0296  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,954,072  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,419,837  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و سفید(بدون زنجیر) 13.490 گرم
18
13.49 گرم
7,419,837 تومان
جمع کل فاکتور
7,419,837 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 440,000 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 667,785 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,935,600 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 440,000 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 667,785 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران440,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
440,000 T 1,406 $
قیمت هر انس طلا در جهان