ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,342,016 تومان

نیم ست طلای زرد و رزگلد(بدون زنجیر) 6.310 گرم

کدSN0279 

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,590,598  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,342,016  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و رزگلد(بدون زنجیر) 6.310 گرم
18
6.31 گرم
3,342,016 تومان
جمع کل فاکتور
3,342,016 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.31 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 300,781 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.31 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,761,887 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 300,781 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,700 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان