ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,424,056 تومان

نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر)12.300 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,894,114  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,424,056  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر)12.300 گرم
18
12.3 گرم
6,424,056 تومان
جمع کل فاکتور
6,424,056 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.3 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,600 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 578,165 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.3 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,222,580 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,600 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 578,165 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,600 T 1,345 $
قیمت هر انس طلا در جهان