ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,040,412 تومان

نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر)11.560 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,482,398  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,040,412  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر)11.560 گرم
18
11.56 گرم
6,040,412 تومان
جمع کل فاکتور
6,040,412 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 11.56 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 543,637 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 11.56 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,910,688 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 543,637 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان