ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,595,651 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.550 گرم

کدSN0355   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,940,328  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,595,651  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.550 گرم
18
9.55 گرم
4,595,651 تومان
جمع کل فاکتور
4,595,651 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.55 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 413,609 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.55 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,829,550 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 413,609 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,425 $
قیمت هر انس طلا در جهان