ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,178,381 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.040 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,548,585  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,178,381  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.040 گرم
18
9.04 گرم
4,113,381 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
65,000 تومان
جمع کل فاکتور
4,178,381 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.04 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 370,204 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.04 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,842,181 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 370,204 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...65,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
65,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان