ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,619,826 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 8.770 گرم

کدSN0315   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,955,139  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,619,826  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 8.770 گرم
18
8.77 گرم
4,619,826 تومان
جمع کل فاکتور
4,619,826 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.77 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 415,784 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.77 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,725,496 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 415,784 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان