ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,393,640 تومان

نیم ست طلای زرد 6.680گرم

کدSN0280  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,650,304  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,393,640  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 6.680گرم
18
6.68 گرم
3,393,640 تومان
جمع کل فاکتور
3,393,640 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.68 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 305,428 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.68 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,851,692 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 305,428 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان