ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,479,492 تومان

نیم ست طلای زرد 6.680گرم

کدSN0280  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,742,648  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,479,492  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 6.680گرم
18
6.68 گرم
3,479,492 تومان
جمع کل فاکتور
3,479,492 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.68 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 313,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.68 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,923,836 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 313,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,700 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان