ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,407,444 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 5.160 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,619,164  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,407,444  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 5.160 گرم
18
5.16 گرم
2,352,444 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
55,000 تومان
جمع کل فاکتور
2,407,444 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.16 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 211,720 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.16 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,197,644 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 211,720 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...55,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
55,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,900 T 1,345 $
قیمت هر انس طلا در جهان