ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,412,604 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 5.160 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,624,788  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,412,604  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 5.160 گرم
18
5.16 گرم
2,357,604 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
55,000 تومان
جمع کل فاکتور
2,412,604 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.16 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,184 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.16 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,202,804 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,184 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...55,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
55,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان