ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,070,219 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 19.150 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,825,491  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,070,219  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 19.150 گرم
18
19.15 گرم
10,070,219 تومان
جمع کل فاکتور
10,070,219 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 19.15 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 906,320 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 19.15 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,391,530 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 906,320 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان