ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,266,497 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 16.410 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,895,549  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,266,497  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 16.410 گرم
18
16.41 گرم
8,876,497 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
390,000 تومان
جمع کل فاکتور
9,266,497 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 798,885 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,989,019 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 798,885 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...390,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
390,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,900 T 1,345 $
قیمت هر انس طلا در جهان