ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,956,924 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 15.160 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,583,047  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,956,924  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 15.160 گرم
18
15.16 گرم
6,956,924 تومان
جمع کل فاکتور
6,956,924 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.16 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 626,123 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.16 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,471,804 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 626,123 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,319 $
قیمت هر انس طلا در جهان