ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,722,259 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 15.130 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,327,262  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,722,259  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 15.130 گرم
18
15.13 گرم
6,722,259 تومان
جمع کل فاکتور
6,722,259 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.13 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,300 تومان
 • اجرت ساخت 7,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 605,003 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.13 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,616,349 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,300 تومان
 • اجرت ساخت 7,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 605,003 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,300 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان