ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,683,592 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,272,043  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,683,592  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم
18
14.92 گرم
8,303,592 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
380,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,683,592 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 14.92 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 747,323 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 14.92 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,537,944 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 747,323 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...380,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
380,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان