ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,088,612 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,634,899  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,088,612  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم
18
14.92 گرم
7,708,612 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
380,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,088,612 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 14.92 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 693,775 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 14.92 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,069,456 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 693,775 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...380,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
380,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان