ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,896,701 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 13.590 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,427,404  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,896,701  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 13.590 گرم
18
13.59 گرم
5,896,701 تومان
جمع کل فاکتور
5,896,701 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.59 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 7,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 530,703 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.59 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,801,571 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 7,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 530,703 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,319 $
قیمت هر انس طلا در جهان