ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,023,630 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.530 گرم

اجرت هر گرم 15000 تومان

کد SA983

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,295,757  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,023,630  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 30,236 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.530 گرم
18
13.53 گرم
3,023,630 تومان
جمع کل فاکتور
3,023,630 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.53 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 188,160 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 274,875 تومان
 • مالیات  % 272,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.53 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,545,805 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 188,160 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 274,875 تومان
 • مالیات  % 272,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران188,160 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
188,160 T 1,293 $
قیمت هر انس طلا در جهان