ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,416,188 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.220 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,921,909  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,416,188  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.220 گرم
18
13.22 گرم
7,136,188 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
280,000 تومان
جمع کل فاکتور
7,416,188 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.22 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 642,257 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.22 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,618,764 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 642,257 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...280,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
280,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان