ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,286,170 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.060 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,785,512  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,286,170  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.060 گرم
18
13.06 گرم
7,046,170 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
240,000 تومان
جمع کل فاکتور
7,286,170 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.06 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 634,155 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.06 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,547,888 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 634,155 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...240,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
240,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان