ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,550,673 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.850 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,041,977  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,550,673  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.850 گرم
18
12.85 گرم
6,550,673 تومان
جمع کل فاکتور
6,550,673 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.85 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 589,561 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.85 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,458,680 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 589,561 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان