ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,395,552 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.260 گرم

کدSN0352   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,875,222  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,395,552  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.260 گرم
18
12.26 گرم
6,395,552 تومان
جمع کل فاکتور
6,395,552 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.26 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 575,600 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.26 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,329,422 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 575,600 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,381 $
قیمت هر انس طلا در جهان