ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,593,874 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 10.700 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,006,541  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,593,874  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 10.700 گرم
18
10.7 گرم
5,593,874 تومان
جمع کل فاکتور
5,593,874 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.7 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 503,449 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.7 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,584,950 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 503,449 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان