ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,589,725 تومان

نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 8.670 گرم

;nSN0330 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,922,853  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,589,725  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 8.670 گرم
18
8.67 گرم
4,589,725 تومان
جمع کل فاکتور
4,589,725 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.67 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 413,075 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.67 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,701,223 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 413,075 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان