ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,606,926 تومان

نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 8.670 گرم

;nSN0330 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,941,303  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,606,926  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 8.670 گرم
18
8.67 گرم
4,606,926 تومان
جمع کل فاکتور
4,606,926 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.67 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 414,623 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.67 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,715,095 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 414,623 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان