ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,682,164 تومان

نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 6.990 گرم

کدSN0324   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,949,421  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,682,164  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رز گلد (بدون زنجیر) 6.990 گرم
18
6.99 گرم
3,682,164 تومان
جمع کل فاکتور
3,682,164 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 331,395 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,969,352 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 331,395 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان