ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,100,478 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.860 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,633,018  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,100,478  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.860 گرم
18
13.86 گرم
7,100,478 تومان
جمع کل فاکتور
7,100,478 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.86 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,043 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.86 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,916,834 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,043 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان