ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,800,561 تومان

نیم ست طلای رزگلد(بدون زنجیر) 16.770 گرم

کد As1103

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,460,608  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,800,561  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد(بدون زنجیر) 16.770 گرم
18
16.77 گرم
8,800,561 تومان
جمع کل فاکتور
8,800,561 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
  • وزن 16.77 گرم
  • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,300 تومان
  • اجرت ساخت 20 تومان
  • سود فروشگاه  % 0 تومان
  • مالیات  % 792,050 تومان
  • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
  • وزن 16.77 گرم
  • قيمت طلاي خام 7,333,521 تومان
  • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,300 تومان
  • اجرت ساخت 20 تومان
  • سود فروشگاه  % 0 تومان
  • مالیات  % 792,050 تومان
  • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,300 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان