ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,517,265 تومان

نیم ست طلای رزگلد (بدون زنجیر) 6.840 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,781,062  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,517,265  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد (بدون زنجیر) 6.840 گرم
18
6.84 گرم
3,517,265 تومان
جمع کل فاکتور
3,517,265 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.84 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 316,554 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.84 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,930,940 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 316,554 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان