ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,544,901 تومان

نیم ست طلای رزگلد 6.770 گرم

کدSN0282  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,813,004  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,544,901  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد 6.770 گرم
18
6.77 گرم
3,544,901 تومان
جمع کل فاکتور
3,544,901 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.77 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 440,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 319,041 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.77 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,978,800 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 440,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 319,041 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران440,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
440,000 T 1,406 $
قیمت هر انس طلا در جهان