ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,413,725 تومان

نیم ست طلای رزگلد (بدون زنجیر) 11.250 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,819,758  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,413,725  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد (بدون زنجیر) 11.250 گرم
18
11.25 گرم
5,413,725 تومان
جمع کل فاکتور
5,413,725 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 11.25 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 487,235 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 11.25 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,511,250 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 487,235 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,425 $
قیمت هر انس طلا در جهان