ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,103,721 تومان

سنجاق طلای زرد 2.330 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,203,056  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,103,721  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سنجاق طلای زرد 2.330 گرم
18
2.33 گرم
1,103,721 تومان
جمع کل فاکتور
1,103,721 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.33 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 35,500 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 99,335 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.33 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,021,006 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 35,500 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 99,335 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها