ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,331,484 تومان

سرویس طلای سفید 80.440 گرم

اجرت هر گرم 24000 تومان
کد NHS010

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,441,318  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,331,484  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 123,315 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 80.440 گرم
18
80.44 گرم
12,331,484 تومان
جمع کل فاکتور
12,331,484 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 80.44 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,121,044 تومان
 • مالیات  % 1,109,834 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 80.44 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,279,880 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,121,044 تومان
 • مالیات  % 1,109,834 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها