ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,925,238 تومان

سرویس طلای سفید 77.790 گرم

اجرت هر گرم 24000 تومان
کد NHS009

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 12,998,510  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,925,238  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 119,252 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 77.790 گرم
18
77.79 گرم
11,925,238 تومان
جمع کل فاکتور
11,925,238 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 77.79 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,084,113 تومان
 • مالیات  % 1,073,271 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 77.79 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,974,166 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,084,113 تومان
 • مالیات  % 1,073,271 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها