ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,879,801 تومان

سرویس طلای سفید 77.790 گرم

اجرت هر گرم 24000 تومان
کد NHS009

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 12,948,983  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,879,801  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 118,798 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 77.790 گرم
18
77.79 گرم
11,879,801 تومان
جمع کل فاکتور
11,879,801 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 77.79 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,079,982 تومان
 • مالیات  % 1,069,182 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 77.79 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,932,859 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 24,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 1,079,982 تومان
 • مالیات  % 1,069,182 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,833 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,833 T 1,233 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها