ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 34,601,146 تومان

سرویس طلای سفید 68.030 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 37,262,788  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 34,601,146  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 68.030 گرم
18
68.03 گرم
34,601,146 تومان
جمع کل فاکتور
34,601,146 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 68.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 3,114,103 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 68.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 29,572,641 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 3,114,103 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,404 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها