ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 19,652,917 تومان

سرویس طلای سفید 39.520 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 21,164,688  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 19,652,917  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 39.520 گرم
18
39.52 گرم
19,652,917 تومان
جمع کل فاکتور
19,652,917 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 39.52 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,768,762 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 39.52 گرم
 • قيمت طلاي خام 16,796,790 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,768,762 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها