ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 15,581,908 تومان

سرویس طلای سفید 30.650 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 16,780,523  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 15,581,908  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 30.650 گرم
18
30.65 گرم
15,581,908 تومان
جمع کل فاکتور
15,581,908 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 30.65 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,402,372 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 30.65 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,317,425 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,402,372 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,500 T 1,402 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها