ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 14,290,319 تومان

سرویس طلای سفید 29.160 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 15,418,506  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 14,290,319  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 29.160 گرم
18
29.16 گرم
14,290,319 تومان
جمع کل فاکتور
14,290,319 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 29.16 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,286,129 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 29.16 گرم
 • قيمت طلاي خام 12,535,009 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,286,129 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها