ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,797,465 تومان

سرویس طلای سفید 26.180 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,649,900  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,797,465  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 26.180 گرم
18
26.18 گرم
10,797,465 تومان
جمع کل فاکتور
10,797,465 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 971,772 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,471,139 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 971,772 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,770 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,770 T 1,282 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها