ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,320,768 تومان

سرویس طلای سفید 25.600 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,302,072  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,320,768  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 25.600 گرم
18
25.6 گرم
12,320,768 تومان
جمع کل فاکتور
12,320,768 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 25.6 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,108,869 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 25.6 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,903,040 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,900 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,108,869 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,900 T 1,345 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها