ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,014,067 تومان

سرویس طلای سفید 21.960 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,804,655  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,014,067  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 21.960 گرم
18
21.96 گرم
10,014,067 تومان
جمع کل فاکتور
10,014,067 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.96 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 901,266 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.96 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,784,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 901,266 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها